Skip to main content
email: escola@laginesta.com      |      tel: 93 664 31 02

Qui som?

L’escola La Ginesta és un centre privat-concertat acreditat per la Generalitat on s’imparteixen distribuïts en una sola línia els nivells d’Educació Infantil de segon cicle, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria (ESO) i Batxillerat. Acull doncs, l’infant des dels 3 anys fins als 18, quan accedeix a estudis superiors.

L’escola des dels seus inicis, fa més de 30 anys, ha mantingut sempre un gran esperit de renovació pedagògica, una sòlida estructura docent i un projecte de renovació constant que ens porta a educar mirant al futur.

Els nostres alumnes durant generacions han sigut educats per esdevenir persones íntegres, amb una sòlida formació intel·lectual, cultural i científica.

«Cada alumne a La Ginesta és considerat com una persona única i és educada i formada per tal que pugui explotar al màxim les seves capacitats en la societat en la qual viu»