Skip to main content
email: escola@laginesta.com      |      tel: 93 664 31 02

Batxillerat-2n Batxillerat

Matèries comunes:

– Llengua catalana i literatura II

– Llengua castellana i literatura II

– Llengua estrangera (Anglès) II

– Història de la Filosofia

– Història d’Espanya

Itinerari I: Ciències i Tecnologia de la Naturalesa i la Salut

Itinerari II: Científic i Tecnològic

Itinerari III: Ciències jurídiques i econòmiques

Itinerari IV: Ciències Socials i de la Comunicació

– Matemàtiques II

– Física II

– Química II

– Biología II

– Matemàtiques II

– Física II

– Química II

– Economia de l’Empresa II

– Matemàtiques ACS II

– Geografia

– Literatura Catalana

– Economia de l’Empresa II

– Matemàtiques ACS II

– Geografia

– Literatura Catalana

– Literatura Castellana