Skip to main content
email: escola@laginesta.com      |      tel: 93 664 31 02

Batxillerat-1r Batxillerat

Matèries comunes:

– Llengua catalana i literatura

– Llengua castellana i literatura

– Llengua estrangera (Anglès)

– Filosofia i ciutadania

– Ciències pel món contemporani

– Educació Física

Itinerari I: Ciències i Tecnologia de la Naturalesa i la Salut

Itinerari II: Científic i Tecnològic

Itinerari III: Ciències jurídiques i econòmiques

Itinerari IV: Ciències Socials i de la Comunicació

– Matemàtiques I

– Física I

– Química I

– Biología I

– Matemàtiques I

– Física I

– Química I

– Economia de l’Empresa I

– Matemàtiques ACS I

– Història del Món Cont I

– Literatura Universal I

– Economia de l’Empresa I

– Matemàtiques ACS I

– Història del Món Cont I

– Literatura Universal I

– Economia de l’Empresa I