Skip to main content
email: escola@laginesta.com      |      tel: 93 664 31 02

Educació primaria

L’etapa de 6 a 12 anys és un període molt important en la vida del nen, en el qual realitza conquestes fonamentals en aspectes tan importants com:

  • Coneixement dels medis social i natural, basat en el propi desig de viure, d’experimentar i de saber que té el nen, ajudant-lo mitjançant un adequat programa de vivències, investigacions i exploracions.
  • Educació de les capacitats lògiques, a través del desenvolupament dels conceptes lògics i matemàtics fonamentals.
  • Educació en l’expressió i la comunicació, estimulant les capacitats creativa i inventiva, adquirint els hàbits de lectura i escriptura, i relacionant el llenguatge oral i escrit amb altres llenguatges (pictòric, plàstic i musical).
  • Educació en la socialització, a través del joc i de la pròpia dinàmica dels grups per tal de fomentar un aspecte fonamental en el creixement personal.
  • Educació psicomotriu i corporal, ajudant a enriquir i fer progressar les capacitats físiques del nen, garantint que a mesura que es va fent gran desenvolupa activitats esportives, portant una vida sana.

Per tal de poder oferir una educació integral a primària, totes les aules reuneixen les condicions materials i d’equipament adequades, incloent una pantalla gran que fomenta la integració de les TIC a l’aula. Per altra banda, els alumnes de primària disposen d’aules especialitzades d’anglès, de dibuix i pintura, de música, d’informàtica, d’audiovisuals i gimnàs.