Skip to main content
email: escola@laginesta.com      |      tel: 93 664 31 02

Eduació infantil

L’educació infantil busca que el nen/nena adquireixi capacitats fonamentals tant en l’àmbit individual com en el social.

A La Ginesta, considerem que aquesta etapa és primordial per al desenvolupament de l’infant. Per aquesta raó posem especial atenció en els recursos que hi destinem, així com en el projecte educatiu que apliquem.

En la nostra escola cerquem que l’educació infantil vagi adreçada a fomentar els següents àmbits:

  • Adaptació de l’infant a l’escola, als mestres i als altres companys, adquirint així hàbits d’ordre, socials i de comportament.
  • Autonomia de l’infant en el desenvolupament de les seves activitats habituals.
  • Foment del coneixement i del control del propi cos, millorant el desenvolupament psicomotriu i corporal del nen.
  • Desenvolupament creatiu de l’infant mitjançant tallers de pintura, impressió, expressió a través del dibuix, fang.
  • Capacitat de transmetre les seves pròpies vivències a través del joc.
  • Utilització de mètodes naturals de lecto-escriptura.
  • Impuls del desenvolupament experimental, funcional i espontani de conceptes lògico-matemàtics.

En aquesta etapa d’integració en el món escolar, posem una especial atenció en respectar el ritme de maduració de tots els nens i nenes a través d’una atenció individualitzada.

Les aules d’educació infantil estan equipades per tal de poder desenvolupar correctament el nostre projecte pedagògic. L’infant disposa de tallers, jocs i materials per iniciar-se en els diferents àmbits del coneixement.

A més, l’edifici d’educació infantil està equipat amb una aula d’audiovisuals, una biblioteca, un gimnàs de psicomotricitat i disposa d’accés a l’hort de l’escola.