Skip to main content
email: escola@laginesta.com      |      tel: 93 664 31 02

Les TIC a l’aula

Pretenem la plena integració d’eines tecnològiques dintre de l’aula, beneficiant-nos de tota la seva capacitat per dinamitzar el currículum educatiu, renovant els continguts i els mètodes emprats.

A l’Educació Infantil i els primers cursos de Primària el treball amb l’ordinador es desenvolupa tant a la pròpia aula com a l’aula d’informàtica. Les tasques que realitzen els alumnes són ben diverses: des de l’aprenentatge de la utilització dels diferents perifèrics fins a l’aprenentatge amb la utilització d’eines tipus JClick.

L’assignatura d’informàtica comprèn des del darrer curs del Cicle Superior de Primària (6è) fins a 4rt d’ESO.

El programa d’aquest curs d’informàtica avança de manera progressiva amb pràctiques de mecanografia, el coneixement de programació amb SCRATCH i els sistemes operatius Windows i Linux. A més, integrat amb altres assignatures, es fomenta el coneixement a nivell d’usuari de processadors de texts, bases de dades, fulls de càlcul i realització de presentacions. Això permet als alumnes assolir la competència TIC a molt alt nivell. També es fomenta el coneixement de programes més específics con aquells adreçats al disseny en dues o tres dimensions (CAD – sweet home 3D), eines en línia de creació de presentacions dinàmiques (PREZI).

D’altra banda, des d’Educació Infantil fins a ESO, cada clase disposa d’un blog que es va actualitzant amb les activitats que realitza cada grup. Els alumnes d’ESO, sota la tutela dels professors, són els encarregats de gestionar i mantenir els seus blogs de classe.